«Τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασιν εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού»

25042022 1ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ευαγ. ανάγν. Ιωάν. Α΄ 1-17.

Χριστός Ανέστη! Πάσχα, και εμείς τελειώνουμε σήμερα το μικρό αυτό αφιέρωμα στα Συναξάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Να υπενθυμίσουμε ότι την νοηματική μετάφραση την αλιεύουμε από το θαυμάσιο βιβλίο του ιερομ. Ιερωνύμου Δελημάρη «ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉ».

«Τη σημερινή γιορτή την ονομάζουμε Πάσχα. Στην εβραϊκή γλώσσα Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Αυτή την ήμερα, την Κυριακή, ο Θεός άρχισε απ’ το μη­δέν τη Δημιουργία του κόσμου. Αυτή την ήμερα βοή­θησε τους Ισραηλίτες να περάσουν την Ερυθρά Θά­λασσα… και τους λύ­τρωσε απ’ τη δουλεία του Φαραώ. Αυτή την ημέρα, την Κυριακή, κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό (κατά τον Ευαγγελισμό) και κατοίκησε στη μήτρα της Αειπαρθέ-νου Μαρίας. Αυτή  την ημέρα άρπαξε ο Θεός όλο το ανθρώπινο γένος απ’ τον πυθμένα του Άδη, το ανέ­βασε στον ουρανό και το οδήγησε στην αρχαία δόξα της αφθαρσίας. Βέβαια, όταν κατέβηκε στον Άδη, δεν τους ελευθέρωσε όλους, αλλά μόνο όσους θέλησαν να πιστέψουν σ’ Αυτόν. Σε όλες όμως τις ψυχές των αγίων απ’ τη Δημιουργία του κόσμου μέχρι τότε, χάρι­σε την ελευθερία και τους έδωσε τη δυνατότητα ν’ ανε­βούν στον ουρανό, γι’ αυτό το λόγο με υπερκόσμια και πανευφρόσυνη χαρά γιορτάζουμε σήμερα με λαμπρό­τητα την Ανάσταση, δείχνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το πόσο μεγάλη χαρά πήρε η ανθρώπινη φύση μας από την  πλούσια  δωρεά  του  πανελεήμονος  Κυρίου  και Θεού μας. Κι ακόμα δίνουμε τον ασπασμό της αγάπης ο ένας στον άλλον, δείχνοντας την κατάργηση της έχθρας και την ένωσή μας με το Θεό και τους αγγέ­λους.

Η Ανάσταση του Κυρίου έγινε ως εξής: Ενώ οι στρατιώτες φύλαγαν τον τάφο, κατά τα μεσάνυχτα έγινε σεισμός. Κι αυτό, επειδή κατέβηκε ένας Άγγελος κι απομάκρυνε το λίθο απ’ τη θύρα του μνημείου. Όταν οι φύλακες συνήλθαν κι είδαν τι έγινε, απ’ το φό­βο τους έφυγαν. Τότε ήλθαν οι γυναίκες… στη μέση περίπου της νύχτας του Σαββάτου.

Πρώτα-πρώτα η Ανάσταση έγινε φανερή στη Μη­τέρα του Θεού, η οποία καθόταν απέναντι απ’ τον τά­φο μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή... Για να μην είναι όμως αμφιβαλλόμενη υπόθεση η Ανάσταση, οι Ευαγγελιστές δεν ανα­φέρουν ότι την είδε πρώτα η Μητέρα Του, αλλά η Μα­ρία η Μαγδαληνή. Αυτή είδε και τον άγγελο που καθό­ταν πάνω στο λίθο κι έσκυψε και είδε και τους άλλους αγγέλους μέσα στον τάφο. Αυτοί μάλιστα της μίλησαν και της ανήγγειλαν την Ανάσταση... Η Μαρία, λοιπόν… τρέχει και πηγαίνει στους ένθερμους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και τους φέρνει τη χαρμό­συνη είδηση. Κι όταν αυτή επέστρεφε μαζί με την άλλη Μαρία (την Παναγία), τις συνάντησε ο Χριστός λέγο­ντας τους: «Χαίρετε». Αυτό έγινε, γιατί έπρεπε το φύ­λο των γυναικών, το οποίο άκουσε πρώτο τη θλιβερή απόφαση: «Με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου», αυτό πρώτο ν’ ακούσει και τη χαρμόσυνη αγγελία της Ανα­στάσεως. Αυτές, λοιπόν, απ’ την πολλή αγάπη που είχαν για τον Διδάσκαλο, πλησιάζουν για να βεβαιω­θούν πραγματικά για το γεγονός, και γονατίζοντας αγγίζουν τα άχραντα πόδια Του. Ο Πέτρος εν τω με­ταξύ κι ο Ιωάννης πήγαν στο μνημείο. Ο Πέτρος έσκυ­ψε μόνο, είδε το μνημείο κι έφυγε. Ο Ιωάννης όμως μπήκε και μέσα. Αυτός εξέτασε με περισσότερη πε­ριέργεια κι άγγιξε το σινδόνι και το σουδάριο, με τα οποία είχαν τυλίξει το σώμα και το κεφάλι του Ιησού. Την ώρα του όρθρου η Μαρία η Μαγδαληνή ξαναήλθε με άλλες γυναίκες για να βεβαιωθεί καλύτερα. Στην αρχή κάθισε έξω από τον τάφο κι έκλαιγε. Κι όταν έσκυψε να κοιτάξει μέσα, είδε δύο αγγέλους με απα­στράπτουσα λαμπρότητα… κι αμέ­σως σηκώθηκαν όλες φοβισμένες καί βλέποντας μπροστά τους τον Κύριο, έφυγαν… Γενικά ο ερχομός των γυναικών στο μνημείο έγινε σε διαφορετικούς χρόνους. Κι ανάμεσα τους ήταν κι η Θεοτόκος. Αυτή (η Θεοτόκος) είναι η Μαρία (η μητέρα) του Ιωσή που λέει το Ευαγγέλιο. Ο Ιωσής ήταν υιός του Ιωσήφ του μνήστορος.  Θα πρέπει πάντως να πούμε  ότι είναι άγνωστο πότε ακριβώς αναστήθηκε ο Κύριος. Άλλοι λένε με το πρώτο λάλημα του πετεινού, άλλοι όταν έγινε ο σεισμός κι άλλοι διαφορετικά.

Όταν έγιναν αυτά, κάποιοι απ’ τη στρατιωτική φρουρά ήλθαν στους αρχιερείς και τους ανέφεραν όλα όσα συνέβησαν. Αυτοί όμως δίνοντάς τους χρή­ματα τους έπεισαν να πουν ότι ήλθαν οι μαθητές Του τη νύκτα και Τον έκλεψαν.

Το βράδυ της ημέρας αυτής, καθώς οι Μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί εξ αιτίας του φόβου των Ιουδαίων κι ενώ οι πόρτες του σπιτιού ήταν καλά κλεισμένες καί ασφαλισμένες, εισήλθε ο Χριστός. Αυτό έγινε, γιατί το σώμα Του δεν ήταν πλέον σαν το δικό μας, αλλά άφθαρτο. Τους χαιρέτησε με το συνή­θη χαιρετισμό της ειρήνης. Αυτοί, όταν Τον είδαν, χά­ρηκαν υπερβολικά. Κι Εκείνος με το φύσημα της πνοής Του τους έδωσε τελειότερα την ενεργεία του Αγίου Πνεύματος...

Όσο για το πως λέγεται ότι ο Χριστός αναστήθηκε τριήμερος (σε τρεις μέρες) ισχύουν τα εξής: Το βρά­δυ της Πέμπτης και η ημέρα της Παρασκευής λογίζο­νται σαν μία ημέρα (24ωρο), γιατί έτσι μετρούν οι Εβραίοι το ημερονύκτιο... Η νύχτα της Παρασκευής και η ημέρα του Σαββάτου είναι δεύτερο νυχθήμερο. Τρίτο νυχθή­μερο είναι η νύχτα του Σαββάτου και η ημέρα της Κυ­ριακής, κατά την οποία έγινε η Ανάσταση του Κυρίου». Αγαπητέ αναγνώστη, και πάλι Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά.

Από τον άμβωνα της γραφίδος

Διαλεχτός

Εκτύπωση