ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. Την Θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου κάθοδον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν.

Megalo_SavatoΚατά την ημέρα αυτή, μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο και τον παρεκάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Χριστού μέχρι την τρίτη ημέρα, μήπως και τον κλέψουν οι μαθητές του και κηρύξουν κατόπιν πως αναστήθηκε και θα είναι η δεύτερη πλάνη χειρότερη της πρώτης. Ο Πιλάτος αφού τους άκουσε, έδωσε την άδεια και πήγαν και σφράγισαν τον τάφο. Για ασφάλεια, τοποθέτησαν και μια φρουρά από στρατιώτες και αποχώρησαν. Επίσης το Μέγα Σάββατο την εις Άδου κάθοδον εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι το μοναδικό Σάββατο του χρόνου που τηρούμε αυστηρή αλάδωτη νηστεία.


Εκτύπωση   Email