ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιείσθαι οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν

MegaliEvdomada_5

Οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Κύριο, ήταν δύο. Η μεν μία τον άλειψε πολύ καιρό πριν από το Πάθος του και ήταν πόρνη, η δε άλλη λίγες μέρες πριν και ήταν φρόνιμη και ενάρετη. Αυτού του ευλαβικού έργου την μνήμη επιτελεί αυτή την μέρα η Εκκλησία, αναφέροντας συγχρόνως και την προδοσία του Ιούδα. Το πολύτιμο εκείνο μύρο εκτιμήθηκε 300 δηνάρια. Απ’ τους μαθητές, ο φιλάργυρος Ιούδας δήθεν σκανδαλίζεται, για την απώλεια του μύρου. Ο Ιησούς του κάνει παρατήρηση, να μην ενοχλεί τη γυναίκα. Τότε ο Ιούδας πηγαίνει στους αρχιερείς και συμφωνεί μαζί τους την προδοσία για 30 αργύρια και από τότε ζητούσε ευκαιρία να τον προδώσει. Από το γεγονός αυτό καθιερώθηκε η νηστεία της Τετάρτης.


Εκτύπωση   Email