ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 107η Έρανος Αγάπης 2023

16122023 2Π ρ ό ς

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους

καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

          Τέκνα μου ἀγαπητά!

          Ὅλοι μας διαπιστώνουμε καθημερινῶς τὶς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς πανδημίας πού ἐπηρέασε καί τὸν τόπο μας. Πολλοί ἀδελφοί μας τὶς βιώνουν ἐντονότερα καὶ ἡ ἀνάγκη τοὺς φέρνει στὴν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναζητώντας τὰ ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθὰ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους. Τὸ δράμα γίνεται ἐντονότερο στὴν περίπτωση ὅπου ἡ ἔνδεια πλήττει ὁλόκληρες οἰκογένειες μὲ μικρὰ παιδιά.

Τὰ στελέχη τῆς φιλανθρωπίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οἱ ἱερεῖς καὶ ὅλοι οἱ ἐθελοντὲς ἐνορίτες ἐργάζονται ἀκούραστα, προσφέροντας ἀφιλοκερδῶς τὸν κόπο τῆς ἀγαπώσης καρδίας τους. Ὅμως αὐτὸ τὸ πολυδιάστατο ἔργο τῆς φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησίας μας στηρίζεται κυρίως στὴν πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ στήριξη ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς προσφέρουν εἴτε μὲ τὴν προσευχή τους εἴτε μὲ τὴν ὑλικὴ στηριξή τους στὸν ἱερὸ σκοπὸ τῆς ἐλαφρύνσεως τοῦ βάρους τῆς δυσκόλου αὐτῆς καταστάσεως. Ὁ λαός μας ἐπιδεικνύει μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Για τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργανώνει τὸν ἐτήσιο Ἔρανο Ἀγάπης γιὰ τὸ 2023.

Ἀδελφοί μου, σᾶς διαβεβαιῶ ὑπευθύνως, ὅτι ἡ προσφορά σας στὴν κοινὴ αὐτὴ προσπάθεια ἀνακουφίσεως τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ἀδιακρίτως ἐθνικότητος ἤ θρησκείας θὰ ἀποτελέσῃ σημαντικὴ βοήθεια καὶ στήριξη στὸ πολύπλευρο ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τόπους Ἐνοριῶν στὸν μεγάλο καὶ σημαντικὸ ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας, τῆς ἀγάπης δηλαδὴ στὸν πάσχοντα ἄνθρωπο, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ὁ Κύριός μας ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ