Παρεκκλήσιο Αγίου Στυλιανού

(Εντός του ναού της Παναγίας Επισκέψεως)

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Γυναικωνίτη της Παναγίας Επίσκεψης, διαμορφώθηκε δε, κατά την μαρτυρία του αείμνηστου εφημερίου Κωνσταντίνου Βενδίστα, από την τρικαλινή οικογένεια Τζάνα (πριν από το 1940). Μονόκλιτο, με ξυλόγλυπτο τέμπλο (1960) και εικόνες του μοναχού Παχωμίου (1961). Εδώ φυλάσσονται και τρεις φορητές εικόνες: Παναγία Επίσκεψη, Εισόδια Θεοτόκου και Άγιος Βησσαρίων. Στο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι εικονίζεται ο Άγιος Στυλιανός, δια χειρός Δ. Ραυτόπουλου (1927).
Κάθε Παρασκευή απόγευμα ψάλλεται η Παράκληση του Αγίου, ενώ τελούνται συχνά Θείες Λειτουργίες από ευλαβείς χριστιανούς που επικαλούνται τις πρεσβείες του Αγίου, ο οποίος έχει το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά ευτέκνους άτεκνες γυναίκες.
Το παρεκκλήσιο πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς την 26η Νοεμβρίου.