Η Επισκοπή Τρίκκης

Η επισκοπή Τρίκκης είναι αρχαιότατη, αλλά η ιστορία της είναι ασαφής και άγνωστη κατά το πλείστον κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες, επειδή λείπουν οι πολλές μαρτυρίες και οι σχετικές πηγές. Μας είναι γνωστός ο Διόδωρος (ή Θεόδωρος), ο οποίος έλαβε μέρος στην Α΄ Οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ..

Η επισκοπή Τρίκκης υπαγόταν στον μητροπολίτη Λαρίσης, όπως και άλλες επισκοπές (Σταγών, Γαρδικίου, κλπ.). Αλλά ήδη από τα μέσα του 14ου αιώνα οι μητροπολίτες Λαρίσης είχαν μεταφέρει την έδρα τους και έμεναν στα Τρίκαλα, επειδή η Λάρισα είχε ερημωθεί και καταστεί ακατοίκητη. Έτσι πολλές φορές ο μητροπολίτης Λαρίσης ήταν ταυτοχρόνως και επίσκοπος Τρίκκης, αφ’ ετέρου δε ο επίσκοπος Τρίκκης επείχε την θέση του τοποτηρητού Λαρίσης, στον ναό δε του Αγίου Στεφάνου Τρικάλων γινόταν και εκλογές αρχιερέων διαφόρων θεσσαλικών πόλεων.

Το 1739 ανασυστήθηκε η επισκοπή Τρίκκης με την εκλογή του Κωνσταντίου και ο μητροπολίτης Λαρίσης Ιάκωβος, μετά από μακρούς αιώνες, επανήλθε και εγκαταστάθηκε στην κανονική του έδρα, την Λάρισα.

Μετά την απελευθέρωση το 1881 και η επισκοπή Τρίκκης ενώθηκε με την Ελλαδική εκκλησία και αποτέλεσε ξεχωριστή επισκοπή (1882). Το 1885 η επισκοπή Τρίκκης προήχθη σε Αρχιεπισκοπή.

Με το Φ.Ε.Κ. 16Α/22-1-1900 ιδρύεται «ιη) η Επισκοπή Τρίκκης και Σταγών, περιλαμβάνουσα τον Νομόν Τρικάλων και έχουσα έδραν τα Τρίκκαλα». Οι επισκοπές Σταγών και Γαρδικίου καταργούνται και συγχωνεύονται στην νέα επισκοπή Τρίκκης και Σταγών. Τέλος, το 1991 ιδρύεται η προσωρινή και προσωποπαγής «Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων με έδρα την Καλαμπάκα και περιφέρεια όλες τις κωμοπόλεις και τα χωριά της επαρχίας Καλαμπάκας που αποσπώνται από την Ιερά μητρόπολη Τρίκκης». Έτσι παρέμεινε μόνον η επαρχία Τρικάλων στην Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, που διατήρησε την ίδια ονομασία.

Γενικά ο επίσκοπος Τρίκκης ήταν από τους ισχυρότερους αρχιερείς των επισκοπών της Θεσσαλίας, πολλοί δε διακρίθηκαν για την αγιότητα, την παιδεία και την φιλοπατρία.