Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ (2013)