diax30

09032019

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἔφτασε καί πάλι, ἀγαπητοί μου, ἡ Κυριακή τῆς Τυρινῆς, αὐτή ἡ μέρα τῆς δωρεᾶς καί τοῦ ἀνοιγμένου οὐρανοῦ. Ἡ μέρα κατά τήν ὁποία μπορούμε νά λάβουμε θάρρος καί νά προχωρήσουμε στό πιό ἀπλό μα καί πιό θαρραλέο πράγμα στή ζωή. Τήν συγχώρηση!

Εἶναι τό πιό εὔκολο πράγμα νά πικράνουμε μέ τόν λόγο μας ἤ τήν συμπεριφορά μας κάποιον. Καί εἶναι ταυτόχρονα τό πιό πικρό πράγμα νά λυπηθούμε ἑμεῖς ἀπό τά λόγια ἤ τήν συμπεριφορά κάποιου ἄλλου. Καί πολλές φορές τά λόγια, ἡ πικρία, ἡ μνησικακία, ἡ ἀποκοπή τῆς ἐπικοινωνίας καί ἡ κρυφή ἀντιπάθεια φωλιάζουν μέσα στήν ψυχή μας καί τήν δηλητηριάζουν, τήν μαυρίζουν καί τήν σκοτεινιάζουν.

Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως ὡς φιλάνθρωπη μητέρα καί οὐράνιος ὁδοδείκτης, μας χαρίζει αὐτήν τήν μέρα ὡς ἀφορμή νά σβήσουμε τά χρεωστικά πταίσματα τοῦ ἄλλου. Νά συγχωρήσουμε καί νά ζητήσουμε συγνώμη. Νά ἀφήσουμε τίς πίκρες καί τήν μνησικακία. Νά συγχωρηθοῦμε συγχωρώντας. Νά χαροποιήσουμε ὅσους πικράναμε μέ τήν συγνώμη μας καί νά χαρούμε κι ἐμεῖς μέ τήν συγχώρηση τῶν ἄλλων. Τώρα εἶναι ὁ καιρός νά τό πετύχουμε! Τώρα ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ Κριτῆ πού θά μας κρίνει μέ τήν αἰώνια δικαιοσύνη Του!

Πώς θά ζητήσεις νά σέ συγχωρέσει ὁ Θεός, ὄταν ἐσύ δέν συγχωρεῖς τόν συνάνθρωπό σου; Πώς θά σταθεῖς νά ζητήσεις νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τήν τιμωρία τῶν λαθῶν σου, ὄταν δέν παραβλέπεις τά λάθη τῶν ἄλλων; Πώς περιμένεις νά σβηστοῦν οἱ ἀμαρτίες σου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀν δέν σβήσεις τά σφάλματα τῶν συνανθρώπων σου; Μήν γίνεις ἐσύ, λοιπόν, αὐτός πού θά καταδικάσει τόν ἑαυτό σου! Γιατί ἀν ἐσύ δέν συγχωρήσεις τούς ἄλλους, δέν ἀφήνεις τόν Θεό νά συγχωρήσει ἐσένα.

Ἀντίθετα, ὄταν ἐμεῖς συγχωροῦμε τούς ἄλλους, ὄταν ζητοῦμε συγνώμη ἀπό ὅσους μέ τήν σειρά μας λυπήσαμε, τότε σκύβει ἐπάνω μας ὁ Θεός μέ διάθεση ἐλέους καί φιλανθρωπίας. Εἶναι γνωστή ἡ ἱστορία ἀπό τό Γεροντικό. Κάποτε στήν Αἴγυπτο ζοῦσε ὁ αββάς Μακάριος καί τόν παρακάλεσε ὁ μαθητής του νά τοῦ πεῖ λόγο σωτηρίας καί ἐκείνος εἶπε: «Νά μήν κακομεταχειριστεῖς κανέναν οὔτε νά τόν κατακρίνεις. Αὐτά νά κάνεις καί θά σωθεῖς». Καί μάλιστα, συνεχίζει ἡ διήγηση στό Γεροντικό γιά τόν Ἀββά Μακάριο ὄτι: «Εἶχε γίνει, ὄπως λέει ἡ Γραφή, θεός ἐπίγειος. Γιατί ὄπως ἀκριβῶς ὁ Θεός σκεπάζει τόν κόσμο, ἔτσι καί ὁ Ἀββάς Μακάριος σκέπαζε τά ἐλαττώματα πού ἔβλεπε στούς ἄλλους, σάν νά μή τά ἔβλεπε, καί ἐκείνα πού ἄκουγε σάν νά μήν τά ἄκουγε».

Βλέπετε, ἀδελφοί μου, πόσο μεγάλο γεγονός εἶναι νά συγχωροῦμε τούς ἄλλους, ὥστε μας κάνει ὄμοιους μέ τόν Θεό τόν ἴδιο! Ἀς ἀποπλύνουμε τήν ψυχή μας μέ τήν ἐξομολόγηση καί ἀς τήν κάνουμε οὐράνια καί θεοειδῆ μέ τήν συγχώρηση. Γιά ὅλους μας ἰσχύει τό κάλεσμα τῆς συγχώρησης καί τῆς ἐξομολόγησης! Καί εἶναι τόσο δυνατό πού μας ἐξασφαλίζει τή σωτήρια!

Εὔχομαι ὅλοι νά λάβουμε θάρρος καί νά προχωρήσουμε οὐσιαστικά στό στάδιο τῶν ἀρετῶν πού προβάλλει ἐμπρός μας μέ τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή. Ἀς ἐλεήσουμε καί συγχωρήσουμε τούς συνανθρώπους μας, ἀς ζητήσουμε συγνώμη εἰλικρινά, ἀς ἐξομολογηθούμε μέ ταπείνωση, ὥστε νά ἐλεηθοῦμε καί νά συγχωρηθοῦμε ἀπό τον Ἐλεήμονα Κύριο!

Δεχθεῖτε τίς ὁλοκάρδιες εὐχές τόσο ἐμοῦ ὅσο καί τοῦ Γέροντός μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Ἀλεξίου γιά ὅλη αὐτή τήν περίοδο! Καλή καί εὐλογημένη Τεσσαρακοστή!

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ