MT2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 36 ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΝΩΝ

001

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

  Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά «…Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε…»!

002Τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Θεὸς μπῆκε στὴν ἱστορία, ἀποτελεῖ γιὰ κάθε ἄνθρωπο, κάθε ἐποχῆς, χριστιανὸ ἤ μὴ, μιὰ παραδοξότητα, κάτι ἀδιανόητο στὴν λογικὴ σκέψη, κάτι ποὺ δὲν τὸ χωρεῖ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ ἔχει, κατὰ κοινὴ ὁμολογία, περιορισμένες δυνατότητες ἔρευνας καὶ διαπίστωσης τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, πόσο μάλλον τῶν πνευματικῶν. Γι’ αὐτό, ὅταν ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀνακαλύπτει κάτι καινούργιο, ὅλοι χαιρόμαστε, διότι ἀποκαλύπτει τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀλήθεια, πόσα δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!

Ὁ Θεὸς ὅμως γνωρίζοντας τὶς ἀνθρώπινες περιορισμένες δυνατότητες τῆς λογικῆς τοῦ πλάσματός του, δὲν στέλνει, παραδείγματος χάριν ἕναν Ἄγγελο, μὲ ἕνα βιβλίο, ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὶ εἶναι ὁ Θεὸς καὶ τὶ σχέση ἔχει ὁ ἄνθρωπος μαζί του καὶ ἐν τέλει τὶ ὄφελος ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται αὐτεπάγγελτα ὁ Ἴδιος, προσωπικῶς. Γίνεται ἕνα μὲ ἐμᾶς, σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα μας, κόκαλα ἀπὸ τὰ κόκαλά μας. Αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ μᾶς πεῖ, τὸ λέει μὲ τὸν λόγο του, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὶς πράξεις Του, τὴν ζωή Του ὁλόκληρη. Μᾶς δείχνει τὸν ἀληθινὸ δρόμο τῆς ζωῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἡ ἀτομικὴ ἐξασφάλιση τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ποὺ κάνουμε σήμερα, ἀλλὰ καὶ πάντα οἱ ἄνθρωποι, εἶναι νὰ μαζεύουμε μὲ κάθε τρόπο δικαιώματα, (σπίτια, αὐτοκίνητα, περιουσίες, πτυχία, βραβεῖα κ.λ.π.).

Ὁ Χριστὸς μᾶς δείχνει μὲ τὴν ζωή Του, τὸ ἀνούσιο ὅλων αὐτῶν, ποὺ δῆθεν ἐπιβεβαιώνουν καὶ ἐξασφαλίζουν τὸν ἄνθρωπο. Μᾶς φανερώνει τὴν ἀλήθεια, τὴν ζωὴ βιουμένη πρὸς χάριν τοῦ ἄλλου, τοῦ συνανθρώπου, στὸ ὑψηλότερο σημεῖο ἐπικοινωνίας, τὴν Ἀγάπη. Ἡ ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς γεννήσεώς Του στὸ ταπεινό σπήλαιο μέσα στὴ φάτνη, μέχρι καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, φανερώνει σ’ ὅλους μας τὸν ἀσφαλῆ δρόμο τῆς σωτηρίας. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ἀγάπη Του στὸν ἄνθρωπο.

«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ». Δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος. Εἶναι μονόδρομος ἡ ζωή καὶ ἔχει χαρακτηριστικὴ πινακίδα «ὁδός, ἡ Ἀγάπη». Ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιλογὴ, μὴν αὐταπατόμαστε, εἶναι κόλαση-θάνατος καὶ τὸ γνωρίζουμε ὅλοι ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μας. Ἡ ἀγάπη μόνο μπορεῖ νὰ δώσει νόημα σ’ ὅλα ὅσα πράττει ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἐπειδὴ καθημερινῶς ζοῦμε τὴν ἔλλειψή της καὶ συνηθίσαμε σ’ αὐτό, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο μὲ τὴν γέννησή Του, δηλαδὴ ἡ παρουσία τῆς Ἀγάπης, φαντάζει ἀκατανόητη στὴν ἀνθρώπινη λογική. Ἡ ἀγάπη ὅμως βιώνεται καὶ δὲν κατανοεῖται. Δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐπεξεργαστεῖ ἡ ἀνθρώπινη λογική, γιατί εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς δίδεται νὰ τὴν ζήσουμε, νὰ τὴν βιώσουμε μέσα στὴν καρδιά, ὅλοι ἀνεξαιρέτως καὶ ἀδιακρίτως.


Τ’ αληθινά Χριστούγεννα

001π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Χριστούγεννα!

Μια γιορτή που η προετοιμασία της έγινε πιο πολύ στα καταστήματα παρά στην εκκλησία. Ένα γεγονός παρεξηγημένο όσο τίποτε άλλο από τη ζωή του Χριστού.

Φώτα στους δρόμους, στολισμένα σπίτια, άλλοι να αγοράζουν με μανία κατανάλωσης κι άλλοι να περιμένουν κάποιους να τους πάρουν το «χριστουγεννιάτικο καλάθι». Το σκηνικό να συμπληρώνεται με ομιλίες και διακηρύξεις για το «νόημα των Χριστουγέννων» που είναι η ειρήνη στον κόσμο!

Πώς να μην υπάρχουν άνθρωποι που «δεν θέλουν να έλθουν τα Χριστούγεννα»; Πώς να μην παρατηρείται μελαγχολία και κατάθλιψη; Πώς να μην περνά και να μην αφήνει τίποτα ουσιαστικό στις καρδιές;

Κι όμως η Εκκλησία, με τις ακολουθίες και τη θεολογία της, ανατρέπει την αντίληψη περί Χριστουγέννων που μας σερβίρει η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αρνείται τον επιφανειακό εορτασμό, όπως και την προβαλλόμενη διδασκαλία ότι ο Χριστός ήλθε «για να φέρει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων».

Publish modules to the "offcanvs" position.